Playstation

Chart art konkurranse 2016

Samarbeid med Martina Blom


PLAYSTATION er en kroppslig paviljong, og inviterer deg til å samhandle og ikke bare observere. Målet er å løsne grensene mellom besøkende og den valgte funksjonen, enten det er kunst, urban hage eller gastronomi.


PLAYSTATION består av tre hovedelementer: den lette trekonstruksjonen, overflatene og lysbildet. Strukturen tar inspirasjon fra ribbevegger som brukes i gymnastikkhaller og oppfordrer fysisk utfoldelse. Overflatene fungerer som trinn eller / og opphold.


Vi foreslår en rød farge for overflatene, noe som gir dem et lekende, men likevel kraftig uttrykk. Sklien i metall fullfører sirkulasjonen med fart og latter. Paviljongen kan tilpasse seg noen av de tre programmene, og kan fungere som en permanent samt en midlertidig paviljong. Det kan enkelt settes sammen.